Какво е необходимо, за да влезете вътре в „Shark Tank“

Надзорният производител на кастинг „Shark Tank“ Минди Земрак вижда почти всяко изобретение на пазара, но тя не е инвеститор или предприемач.