Ресторант от горната част на Ийст Сайд Нело ме обърка за проститутка

Очевидно жените не са позволени да седят сами в бара на високия клас, преследващ Нело.