Уил Смит, Fortnite сред носителите на награди Уебби през 2019 г.

Международната академия за цифрови изкуства и науки обяви победителите във вторник.