Мегин Кели трябваше да бъде лице в отразяването на предизборната нощ на NBC

Мрежов инсайдер ни каза, че Кели „няма да участва в отразяването през нощта на изборите“.