Възраждането на „Кеш Каби“ получава премиерна дата на Discovery

Любимите любовни любопитни такси се връщат следващия месец.