Персоналът на Bon Appétit стартира пожароизвестителни сигнали в новата WTC

Персоналът на Маг предизвика рязък в новите си офиси, когато изгори градински чай и впоследствие подпали пожарните аларми.