Джена Буш Хагер избледнява, баба няма два пръста

- Но тя има скъпи крака - каза Хагер. 'И изглеждат сладки.'