Ейми Сако да ръководи нов клуб само за членове в Aman NY

Buzz е, че мястото ще включва спа с площ от 25 000 квадратни метра, джаз клуб, салон за пури и библиотека за вино.